Scroll to content
School Logo

St Nicholas of Tolentine Catholic Primary School

Where charity and love are, God is there

Punjabi

 
ਟੌਲੇਨਟਾਈਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੇਂਟ ਨਿਕੋਲਸ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਸਾਰੂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।  ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ।
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਲੇਨਟਾਈਨ ਦੇ ਸੇਂਟ ਨਿਕੋਲਸ ਵਿਖੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੇਮਜ਼
 

Top