Scroll to content
School Logo

St Nicholas of Tolentine Catholic Primary School

Where charity and love are, God is there

Czech

 
Na katolické základní škole sv. Mikuláše Tolentinského prožíváme naše poslání charity a lásky. Silné, pozitivní, pečující vztahy, vysoká očekávání a co nejvíce z každé příležitosti k učení jsou klíčovými rysy naší školy.
Zavázali jsme se, že každé dítě dosáhne svého potenciálu a stane se sebevědomým celoživotním studentem.  V naší škole žáci také rostou a rozvíjejí se skrze lásku a učení Krista a stávají se zodpovědnými občany, schopnými pozitivně přispívat do společnosti.
Chceme, aby naši žáci všech věkových kategorií měli školu rádi, učili se a milovali učení, bavili se, získávali přátelství a rostli v povědomí o lidech kolem sebe. Chceme také, aby tvrdě pracovali a zažívali úspěchy v celé řadě předmětů a zkušeností ve škole i mimo ni.
Doufám, že naše webové stránky vám dávají dobrý dojem o životě svatého Mikuláše Tolentine a že uvidíte, že nabízíme kvalitní vzdělání v pečujícím křesťanském prostředí.
Paní Jamesová
 

Top